top of page

Informācija par valdes locekļiem

Datums: 13.03.2024

Vidējā termiņa attīstības stratēģija 2020.-2025.gadam

Datums: 29.11.2023

Statūtu Grozījumi 04.12.2015

Datums: 08.11.2023

Statūti jaunā redakcijā

Datums: 08.11.2023

bottom of page