Aizkraukles novada Sadzīves Atkritumu izvešanas grafiki 2019 gadam.

Mēneši

Aizkraukles pagasts Mēneši Aizkraukles privātmāju rajons

Mēneši

Aizkraukle ZIEDI
Izvešanas diena trešdiena Izvešanas diena piektdiena

Iekļautas arī mājas
pie Iga centra un
teritorija kas atrodas
Baznīcas ielā pa labi un
kreisi .
Randēnu iela tiek izvesta
trešdienā , mēneša pēdējā
trešdiena

Izvešanas diena otrdiena
Izvešanas datumi Izvešanas datumi Izvešanas datumi
2x mēn 1 x mēn 2x mēn 1 x mēn 2x mēn 1 x mēn
JANVĀRIS 9 30 JANVĀRIS 11 25 JANVĀRIS 8 29
FEBRUĀRIS 13 27 FEBRUĀRIS 8 22 FEBRUĀRIS 12 26
MARTS 13 27 MARTS 8 29 MARTS 12 26
APRĪLIS 10 24 APRĪLIS 12 26 APRĪLIS 9 30
MAIJS 15 29 MAIJS 10 31 Piezīme : Tiem klientiem, kam notiek
izvešana 2 x mēnesī ir jāņem vērā
abi norādītie mēneša datumi.
Klientiem ,kam notiek izvešana 1x mēnesī
jāievēro datumi kas norādīti /1x mēn. /
MAIJS 14 28
JŪNIJS 12 26 JŪNIJS 14 28 JŪNIJS 11 25
JŪLIJS 10 31 JŪLIJS 12 26 JŪLIJS 9 30
AUGUSTS 14 28 AUGUSTS 9 30 AUGUSTS 13 27
SEPTEMBRIS 11 25 SEPTEMBRIS 13 27 SEPTEMBRIS 10 24
OKTOBRIS 9 30 OKTOBRIS 11 25 OKTOBRIS 8 29
NOVEMBRIS 13 27 NOVEMBRIS 8 29 NOVEMBRIS 12 26
DECEMBRIS 11 25 DECEMBRIS 13 27 DECEMBRIS 10 31