top of page

Iepirkuma plāns

Datums: 20.04.2024

Atalgojuma politika 01.04.2023

Datums: 08.11.2023

Datums: 08.11.2023

Neatkarīgā revidenta ziņojums par
2022. gada pārskatu

Pretkorupcijas pasākumu plans
2023-2025

Datums: 08.11.2023

bottom of page