top of page

Dalībnieku sapulces protokols 

Datums: 20.04.2024

Vadības ziņojums

Datums: 20.04.2024

Revidenta ziņojums

Datums: 20.04.2024

Lēmums par valdes locekļa ievēlēšanu 2023 

Datums: 28.11.2023

Lēmums par 2022. gada finanšu
pārskata apstiprināšanu

Datums: 08.11.2023

Datums: 08.11.2023

Lēmums par 2021. gada finanšu
pārskata apstiprināšanu

Ziņojums par 2021. gada darbu

Datums: 08.11.2023

Lēmums par 2020. gada finanšu
pārskata apstiprināšanu

Datums: 08.11.2023

Ziņojums par 2021. gada darbu

Datums: 08.11.2023

bottom of page